Intern revision Checklista Riktlinjer

Intern revision Checklista Riktlinjer


Organisationer använder interna revisioner för att övervaka att de uppfyller olika standarder, förfaranden och förordningar. Internrevisorer ska planera, genomföra och kommunicera sitt arbete på ett effektivt sätt. En checklista är ett ovärderligt verktyg för revisorer att använda. Checklistan bör organiseras på ett meningsfullt sätt att snabbt hjälpa till att planera revisionen, utföra och dokumentera revisions tester och rapportering av resultaten.

revisionsplanering

Revisionsplanering checklistor samla information för planering och avgränsning revisionen på ett effektivt sätt. Checklistor påminna revisorn vilka rapporter att generera och granskas för att förbereda sig för revisionsprovning. Checklistor kan också innefatta ett frågeformulär som revisorn eller ledning avslutar att ge en hög nivå bild av området under revisions översyn. Revision management förlitar sig på planering checklistor för att säkerställa revisorn ordentligt planerade revisionen.

revisions~~POS=TRUNC

Under själva revisionen, checklistor samla information för revisionsprovning. Vissa svar på checklista frågor kan tyda på en revision problem. Till exempel, ett "nej" svar på frågan "Är brandsläckare placerade minst var 40 fot i lagret?" är en revision fråga om brandsläckare måste vara belägna vid dessa intervall. När det är möjligt, struktur checklistan, så att negativa svar markera oro. Checklista frågor och svar ska skrivas klart och tillräckligt detaljerade för att stödja slutsatsen.

GRANSKNING

Checklistor används ofta för att bekräfta adekvat revisionsarbete dokumentation. Till exempel frågan "Är alla arbetsdokument inkluderar en titel, referensnummer och revisors initialer?" anger om standarder följdes. Dessutom revision granskar revisionsarbetet för kvalitet, konsekvens och exakthet. Till exempel frågan "Har varje test omfattar erforderliga revisionsprovstorleken?" bekräftar att tillräckliga bevis finns för att stödja granskningsresultaten.

revision rapportering

Revisionsrapporten är slutprodukten från granskningen och kommuniceras till alla berörda parter. Revisionsberättelse checklistor utvecklas för att säkerställa relevant information kommuniceras med rätt ton och i rätt format för maximal effekt. Dessa checklistor kan också påminna revisor som målgruppen är och den sannolika reaktion på revisionsberättelsen. Checklistan kan också se grammatik, interpunktion, stavning och stilistisk överensstämmer med revisionsstandarder.