Hur man skapar interaktiva PDF-dokument

Hur man skapar interaktiva PDF-dokument


Kännetecknande för PDF-dokument är deras interaktiva potential. Med ett Word-dokument, kan du antingen göra det helt interaktiva, vilket innebär att vem som helst kan ändra något, eller inte interaktiva alls. PDF kan du ange saker mer exakt, vilket gör särskilda områden interaktiva på vissa sätt. För att göra detta behöver du Adobe Acrobat.

Instruktioner

1 Öppna PDF-dokumentet om du redan har börjat eller skapa ett nytt i Adobe Acrobat.

2 Välj "Lägg till eller redigera fält" från menyn "Formulär".

3 Klicka på "Lägg till nytt fält."

4 Välj vilken typ av fält som du vill skapa. Till exempel kan du skapa en textinmatningsfält, ett numeriskt inmatningsfält eller ett fält som tillåter freeform ritning såsom signaturer.

5 Klicka på den sida där du vill att fältet ska gå. Detta kommer att skapa ett fält i Acrobat standardstorlek. Att anpassa storleken, dra en ruta med musen runt det område som du vill göra interaktiva.

6 Skriv in namnet på fältet. Detta kommer att hjälpa dig att identifiera det senare.

7 Upprepa steg 2-6 för eventuella interaktiva fält som du vill skapa.