Hur man programmerar en ProStart Remote Starter

Hur man programmerar en ProStart Remote Starter


ProStart fjärrstyrda start kommer med en fyra-funktion fjärrkontroll som måste programmeras i samband med installationen. Det är möjligt för fjärrkontrollen för att hålla upp till fyra sändarkoder inom det interna minnet. För att "Code Learn" fjärrkontroller, måste du ha bilens nyckel tillgängliga också. Om du är osäker på hur man ska programmera ProStart fjärrkontrollen inte frustrerad. Med rätt instruktioner, kan du ha den kodade korrekt i mindre än fem minuter.

Instruktioner

1 Öppna motorhuven på din bil genom att dra i motorhuven spaken, vrid sedan Valet switch "Off".

2 Slå bilen på genom att sätta in bilnyckeln och vrida den framåt till "On". Börja inte din bil under programmeringsprocessen.

3 Vrid Valet slå igen, och vänta på parkeringsljus att bli upplyst. De kommer att vara tänd i fem sekunder.

4 Tryck och släpp "CH1" eller "Knapp 1," innan fem sekunder har gått efter att ha avslutat det sista steget. Du kommer att se parkeringsljus blinkar totalt sju gånger, fem gånger snabbt, och två långsamt.

5 Slå bilen genom att vrida bilnyckeln bakåt till "Off" och sedan ta ut den helt. Efter att ha stängt din huva, kommer du att vara redo att använda ProStart fjärrkontrollen.