Hur ofta ska du Restock en Crash kundvagn?

Hur ofta ska du Restock en Crash kundvagn?


Crash vagnar är en hjulförsedd uppsättning backar och lådor som innehåller livräddande läkemedel och utrustning för användning när en patient lider en livshotande nödsituation. Crash vagnar ska fyllas på efter varje användning för att säkerställa att den akuta medicinska team inte fångas utan viktiga leveranser i händelse av en annan nödsituation.

Om det är en nödsituation, kan det vänta

Det enda fall där en krasch vagnen inte bör omedelbart fyllas på är om all personal kan utsättning kraschen vagn har närmare till andra uppgifter som är viktiga för förebyggande av dödsfall eller allvarlig skada på en eller flera patienter. I detta fall bör kraschen kundvagn fyllas på endast när patienten är utom fara.

Slutsats

Krock kärror bör kontrollzoner så snart som möjligt. Enligt den medicinska läroboken "Medical Emergency Team: genomförande och resultat Measurement," är det lämpligt att ha mer än en krasch kund lager vid alla tidpunkter. På så sätt, medan en är förnyas, den andra kan kallas i bruk vid behov.