Vad är livslängden för en Clay Flue Liner på ett hus?

Vad är livslängden för en Clay Flue Liner på ett hus?


Clay plattor är den vanligaste typen av förbrännings liners som används. De är inte den tuffaste material tillgängligt, men med rätt skötsel kan de länge.

Syfte

Flue liners direkta gaser och partiklar som finns kvar från vedeldning upp i skorstenen och utomhus, borta från hemmet. Fodren skydda de mer porösa väggarna i skorstenen.

Värmechock

Störst anledning till oro med lera rökgaser liners är att de inte är flexibla och tenderar att spricka lätt när det utsätts för att värmas eller kylas alltför snabbt, ett tillstånd som kallas termisk chock. Sprickor är farliga eftersom gaser kan komma in i hemmet och värme kan överföras genom dem till skorstensväggarna orsakar ytterligare skador.

skorstens~~POS=TRUNC Bränder

Material som bygger upp längs fodret kan antändas och orsaka en skorstensbrand. När detta händer, tegel nästan alltid spricka eftersom de inte kan stå emot den ökade snabba temperatur och efterföljande kylning när branden är under kontroll.

Fukt

Kondens kan också vara skadligt för livet på en lera rökkanal liner. Vatten orsakar brickor för att svalna på platser och det kan skada murbruk som används för att ansluta delar av lera liners tillsammans.

normala Bränder

Att bygga normala bränder gör leran att expandera och dra ihop sig långsamt och på ett mer kontrollerat sätt. Eldstäder som städas ofta för att förhindra skorstensbränder och används för att bränna uppvärmningen bränder är sannolikt har rökgångar som varar i flera år, även decennier.

inspektioner

När skorstenen rengörs, är det en bra idé att ha en professionell inspektera plattor för sprickor och slitage. Många rengöringsmedel för skorstenar är utbildade i vad man ska leta efter. Också, när som helst efter en skorstensbrand uppstår, behöver fodret som skall inspekteras.