Vad är skillnaden mellan NADH och NADPH?

Vad är skillnaden mellan NADH och NADPH?


Nikotinamidadenindinukleotid (NAD +) och nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADP +) är organiska föreningar som spelar viktiga roller i metabolisk biokemi. De reducerade former av dessa molekyler är NADH och NADPH.

Fungera

NADH och NADPH fungerar som elektronbärare. När NAD + och NADP + acceptera en hydridjon (H-), är de att acceptera två elektroner och en proton. De kan senare donera hydridjon till andra molekyler, frigör energi i processen. NADH och NADPH är reducerade former av NAD + och NADP +, vilket innebär att de har "reducerad" genom att få elektroner.

Funktioner

Skillnaden mellan NADH och NADPH i termer av deras sammansättning och struktur är en enda fosfatgrupp. Både NADH och NADPH består av två nukleotider (en kväveinnehållande bas bunden till en fem-kol socker och en fosfatgrupp) förenade genom deras fosfatgrupper; där en av nukleotiderna innehåller en adenin bas (samma adenin som du hittar i DNA) och den andra innehåller en nikotinamid bas. Den enda skillnaden är en fosfatgrupp kopplad till 2-kolet i den fem-kol-socker av adenosin nukleotid. NADPH har en fosfatgrupp bunden till sin 2-kolet medan NADH inte.

Fungera

Medan denna strukturella skillnad kan tyckas trivialt, gör det en enorm skillnad i termer av funktionen av båda molekylerna. NADH deltar i katabola reaktioner, reaktioner som bryter ner molekyler för att frigöra energi, medan NADPH deltar i anabola reaktioner, reaktioner som förbrukar energi för att bygga upp eller syntetisera större molekyler. Fosfatgruppen möjliggör enzymer i celler för att tala om för en förening bortsett från den andra. NADH är mest känd för sin roll i cellandningen, medan NADPH är särskilt viktigt i fotosyntesen.