Hur man läser en skruva Gauge

Hur man läser en skruva Gauge


En skruvmätare är en typ av mikrometer som kan mäta tjockleken av tråd eller ark av metall med exakt precision. De används ofta i laboratorier och i industriella miljöer för att få exakta mätningar. Rätt kalibrerad, en skruv mätare mäter tjockleken 0,01 millimeter precision. För att få den totala tjockleken, måste du lägga ihop siffror som du kommer att läsa från två olika platser på skruvmätare.

Instruktioner

1 Ställ in mikrometer upprätt så att, sett från sidan, liknar det bokstaven "b" eller "d." Placera kabeln eller ark av metall som skall mätas på plattformen, som kallas städet.

2 Rotera spärr, som är den smala knopp på toppen av mikrometern, medurs tills metallcylindern på toppen av den U-fog har säkrat den tråd eller plåt av metall mot städet. Fortsätt att vrida spärr efter att det har säkrat tills du hör tre klick, sedan stanna.

3 Vrid den tjocka ratten med siffror på det, kallas fingerborg, moturs tills det klickar en gång.

4 Läs den vertikala mätaren precis under spindeln först. Den är märkt med siffror som anger millimeter.

5 Läs cirkulär skruvmätaren längst ned i hylsan. Markeringarna här löper från 1 till 50 och mäta hundradels millimeter. Lägg dessa till din första läsning för att få din totala tjockleken läsning.