Hur man använder skivspelare med Ableton Live

Hur man använder skivspelare med Ableton Live


Om du använder Ableton Live, produktion dator musik och DJ ansökan, men vill också använda skivspelare, måste du använda digitala skivspelare. Digitala skivspelare härma den kontroll du hade med traditionella vinyl däck och tillämpa den på din dator. Därför kan du ladda spår och sedan kontrollera dem med skivspelarna. För att göra detta måste du skapa en MIDI-styrenhet som är ansluten till skivspelarna eller CD-Js.

Instruktioner

1 Ställ in MIDI-controller och anslut CD-Js eller digitala skivspelare till styrenheten. Kontrollera att MIDI-controller programvara installerad på datorn på rätt sätt, innan du fortsätter att ställa upp i Ableton.

2 Öppna Ableton Live.

3 Klicka på "Redigera" och sedan "Inställningar". Klicka på "MIDI / Sync fliken" till vänster. Klicka på den första "Kontroll Surface" och välj sedan din MIDI-controller. Välj ingång och utgång och klicka sedan på "OK".

4 Tryck på "Ctrl" + "M" för att slå på Midi kartan på och klicka sedan på global "bpm" -knappen. Flytta reglaget på dina skivspelare som du vill styra tempot. Klicka på knuff på vänster för att sakta ner din tempo - det är för beatmatching - och tryck på relevanta kontrollknappen på MIDI-controller. Upprepa för knuff höger. Upprepa med andra MIDI kontrollalternativ som du vill ställa upp.

5 Tryck på "Ctrl" + "M". Du kan nu styra uppspelningen, tempo och blanda med handkontrollen.