Hur Backup en bärbar dator till en extern hårddisk

Hur Backup en bärbar dator till en extern hårddisk


Säkerhetskopiera din bärbara dator regelbundet är ett viktigt sätt för att undvika förlust av data såsom familjefoton, filmer, eller finansiella dokument. De metoder som finns tillgängliga för säkerhetskopiering inkluderar äkta Windows backup-mjukvara, programvara som tillhandahålls av tillverkaren av den externa hårddisken, freeware såsom GFI Backup 2009 eller FBackup, och program som du kan köpa. Program som Windows Säkerhetskopiering och återställning, GFI Backup och FBackup ge en återställnings alternativ också.

Instruktioner

1 Anslut den externa hårddisken till den bärbara datorns USB eller FireWire-port. Dessa är belägna längs någon sida av den bärbara datorn, och bara passar in i deras specifika typ av port. De är också knappat så att de kan sättas in i en riktning.

2 Klicka på "Start" -knappen i det nedre vänstra hörnet på skrivbordet i Windows.

3 Välj "Kontrollpanelen" från menyn till höger.

4 Klicka på länken för "System och säkerhet" och sedan "Säkerhetskopiering och återställning".

5 Klicka på länken till höger på sidan för "Set up backup" om du inte tidigare har använt programmet för att producera en backup för den bärbara datorn. Detta kräver administratörs tillgång till den bärbara datorn.

6 Välj den externa hårddisken i listan över backup lagringsalternativ och klicka på "Nästa".

7 Välj alternativet för hur du vill att säkerhetskopian fortsätta - antingen "Låt Windows välja" eller "Låt mig välja" och klicka på "Nästa". Oavsett vilket alternativ du väljer, inte Windows säkerhetskopierar programfiler.

8 Välj de filer eller mappar som du vill säkerhetskopieras. Om du har valt "Låt mig välja" klicka sedan på "Nästa". En systemavbildning av enheten kan ingå också, som används med antingen Windows installationsskivan eller ett disksystem reparation helt återställa innehållet på den bärbara datorn.

9 Granska säkerhetsinställningarna när du uppmanas klicka sedan på "Spara inställningar och Kör Backup." Ett fönster visas för att informera dig om backup framsteg.

1 Anslut den externa hårddisken i rätt uttag på din bärbara dator, såsom USB eller FireWire. Anslut den externa hårddisken till ett vägguttag om det behövs. Stationära externa hårddiskar kräver vanligtvis extra ström från ett vägguttag, medan bärbara externa hårddiskar drivs via USB eller FireWire-anslutning.

2 Öppna Utforskaren i Windows genom att klicka på "Start" knappen i det nedre vänstra hörnet och sedan välja "Dator" från menyn till höger.

3 Navigera till den mapp som innehåller de data du vill säkerhetskopieras och välj det med en enda vänsterklicka. Högerklicka på den valda mappen och välj "Kopiera" från popupmenyn.

4 Navigera till den mapp på den externa enheten där du vill spara filerna, högerklicka i den mappen och välj "Klistra in" från popupmenyn.

5 Fortsätt denna process för alla filer och mappar som du vill säkerhetskopieras på den externa hårddisken.

1 Ladda ner och installera GFI Backup 2009 freeware. Detta kräver att fylla i ett kort formulär.

2 Anslut den externa hårddisken i lämplig kontakt på den bärbara datorn, vanligtvis belägen på en av sidorna.

3 Dubbelklicka på ikonen GFI att starta programmet och välj "Backup" från välkomstskärmen.

4 Fyll i nödvändig information under fliken "Allmänt", inklusive "Task Name", "Arkiv / mappnamn," "Beskrivning" och "E-postmeddelande" där programmet kan skicka information såsom felmeddelanden.

5 Välj de filer och mappar som du vill ska ingå i säkerhetskopian under "Source" -fliken, inklusive e-post och användarinställningar i samband med vissa program.

6 Välj den externa hårddisken som backup plats från "Destination" -fliken.

7 Välj kompression och kryptering samt backup typ från fliken "Options". Klicka på "Nästa" för att gå igenom "Schedule" och "Händelser" flikar, som är tillval. Fyll varje önskad information för "Schedule" eller "händelser" och klicka sedan på "Nästa" för att fortsätta.

8 Klicka på "Start Backup Now" -knappen för att köra backupen.

1 Ladda ner och installera FBackup freeware program.

2 Anslut den externa hårddisken till den bärbara datorn via USB eller FireWire-kabeln.

3 Dubbelklicka på ikonen FBackup att köra programmet.

4 Klicka på "Backup" knappen och sedan klicka på "Nytt" för att skapa en ny backup.

5 Ange ett namn för säkerhetskopieringen och välj den externa hårddisken som den plats där du vill spara säkerhetskopian och klicka sedan på "Nästa" -knappen.

6 Klicka på "Lägg till mapp" eller "Lägg till filer" för att välja de objekt du vill säkerhetskopieras klickar du på "Nästa" knappen.

7 Välj antingen "Full" eller "Mirror" typ backup och om du vill att det krypterade, vilket kräver ett lösenord och klicka sedan på "Nästa".

8 Välj alternativ för att schemalägga backup eller "manuellt" om du inte vill att det planerade klicka sedan på "Spara" knappen och sedan "Spara och Kör" för att spara backup och starta säkerhetskopieringen. Ett statusfält visas längst ned i programfönstret för att informera dig om framsteg.