Krav på bostäder branddörrar

Krav på bostäder branddörrar


I bostäder såsom lägenheter och bostadsrätter måste branddörrar uppfylla Occupational Safety and Health Administration (OSHA) krav samt bostäder koder. Detta beror på att dessa typer av bostäder är också arbetsplatser för superintendents och andra.

Syfte

Branddörrar och andra brandbarriärer är avsedda att avbryta spridning av rök och giftiga gaser. Branddörrar är i allmänhet rankade när det gäller hur lång tid de tål en viss temperatur.

Var

Branddörrar krävs när en dörr har en utgång tecken på eller i närheten av det och när en dörr öppnas i ett trapphus eller horisontell utgång. Branddörrar behövs också när dörren leder till ett farligt område som brandfarlig lagring.

självstängande

Branddörrar måste vara självstängande. De måste själv nära och täta efter användning och får inte bredden, med undantag för dörrar som har en automatisk stängningsanordning som är ansluten till ett brandlarm.