Felsökning Dodge Intrepid Motorproblem

Felsökning Dodge Intrepid Motorproblem


Felsökning en Dodge Intrepid motor kan vara tidskrävande om du inte vet exakt vad du letar efter. Den Intrepid omborddiagnossystem kan hjälpa till att effektivisera processen, men det är inte en silverkula. Datoriserade motordiagnostik kommer aldrig att lösa problemet, men det kan ge en konkret plats att börja. Dessutom kan det hjälpa till att sätta ihop en lista över målplatser motor, som var och en har haft en nyligen haft fel. Hur man använder OBD-systemet beror på Intrepid tillverkningsåret.

Instruktioner

1 Klättra i Intrepid s förarsätet. Placera en penna och anteckningsblock på instrumentbrädan ovanför ratten.

2 Sätt Intrepid s nyckeln i tändningslåset och vrid till "On" och "Off" i följande ordning: ON-OFF-ON-OFF-ON. Detta måste göras under loppet av 5 sekunder.

3 Plocka upp pennan och anteckningsblock du kvar på instrumentbrädan och räkna hur många gånger kontrollera motorn blinkar. Koderna är tvåsiffriga tal. Kontrollera motorn ljus blinkar den första siffran, och så kommer det att pausa något innan blinka den andra siffran. Längre pauser kommer att innebära slutet av en kod och början på en ny. Skriv dessa koder ner.

4 Vrid Intrepid elektriska systemet och ut ur fordonet. Slå upp Chrysler check motor flash koder på nätet, och kopiera lämpliga definitioner bredvid deras motsvarande siffror.

5 Återgå till Intrepid och pop motorhuven. Startar vid toppen av listan och undersöka motorn. Skrapa ut kodnummer och definitioner när du har eliminerat dem från övervägande.

1 Anslut en OBD-II skanner i Intrepid diagnosuttag. Denna datalänk anslutningen kommer att vara under instrumentbrädan på förarsidan. Vänd skannern om den inte har en automatisk start. Skannrar alla fungerar något annorlunda märke, så alltid ge företräde åt de instruktioner som anges i skannerns handbok.

2 Vrid Intrepid tändningsnyckeln till "On" och starta elsystemet. Ditt varumärke av scanner, men kan också kräva att motorn är igång. Om din skanner inte har automatisk hämtning, måste du också skriva in ett kommando för att dra koderna från systemet. Hur man gör det beror enbart på vilken scanner du äger. Du kan behöva trycka på en knapp, eller du kanske måste bläddra igenom menyerna.

3 Kontakta din skannerns handbok för OBD-II kodande beskrivningar. De flesta scannerns handböcker har dessa bakåt. Handboken kommer sannolikt bara att ha de generiska koder som gäller alla OBD-II kompatibla fordon. Din Intrepid handbok inte Chrysler kompletterande OBD-II-koder, och du måste hitta dem på nätet.

4 Generera en lista över problem att felsöka. Placera felkoder överst, eftersom de har hänt tillräckligt för att utlösa Intrepid check motorn ljus. Skannern kommer också att ha tillgång till "pågående" koder. Även om dessa störningar inte har haft frekvens som felkoder, är de fortfarande värt att undersöka. Placera dessa koder på den nedre delen av listan.

5 Öppna Intrepid motorhuv och undersöka motorn. När du har uteslutit en kod, korsa koden och definitionen från din lista.