Hur man testar TPS med en Volt Ohm Meter

Hur man testar TPS med en Volt Ohm Meter


En gasspjällssensorns --- TPS --- är ett elektriskt motstånd ligger på spjällhuset. TPS matar information till motorstyrenheten beträffande graden vid vilken strypventilen är öppen. Indikationer på en felaktig TPS inkluderar motorstopp, smyga och sputtering; dålig TPS prestanda svälter motorn av bränsle. Medan TPS är en komplex komponent i motorn, testa det är relativt enkelt och tar bara några minuter.

Instruktioner

1 Leta reda på spjällhuset. Följa bränsleledningen till hus monterat över blocket av motorn. Detta är spjällhuset. Den enhet som är ansluten till spjällhuset med trådarna löper till motorstyrenheten --- ECU --- är gasspjällssensorn.

2 Identifiera kraft, jord- och signaltrådarna på TPS. Typiskt marken är svart, kraften är röd och signalledningen är en annan färg, blå till exempel. Men läsa bruksanvisningen att göra vissa. Vrid multiratten till volt.

3 Kontrollera referensspänningen. Detta är den spänning som löper genom kretsen mellan TPS och ECU. Tryck på negativa sonden på multimetern till den negativa kabeln fliken på TPS och den positiva sonden till fliken positiva. Multimetern visas cirka 5 volt om TPS fungerar korrekt.

4 Kontrollera signalspänningen. Tryck på positiva sonden till fliken signalledningen och beröra marken sonden till ramen på bilen. Om TPS fungerar korrekt, kommer multimetern visar en avläsning av ca 1/2 av en volt.