Guide till odla svamp utomhus

Guide till odla svamp utomhus

Guide till odla svamp utomhus

Svamp producerar stora grödor under en relativt kort tid, vanligtvis inom sex till sju veckor, jämfört med andra grödor. De flesta ätliga svampar sorter kan odlas inomhus eller utomhus under lämpliga förhållanden.

Olika typer av svamp

Shiitake och ostronskivling är det enda domesticerade svamp sorter och det vanligaste för odling hemma. Ytterligare ätliga vilda svamp sorter inkluderar murklor, kinesiska Ling Chi, kyckling-of-the-Woods och vit knapp.

Kit och Spawn

Block av sporer som kallas spawn krävs för att odla svamp. Kit finns som innehåller laboratorie odlas sporer nödvändiga för att odla svamp. Kit varierar från just-add-vattentyper för nybörjare till beredd spawn för mer erfarenhet odlare.

Ljus och temperatur

Svampar växer bäst där enhetliga temperaturer mellan 10 och 15,6 grader Celsius bibehålls. De trivs på mörka platser, men kommer att tolerera ljus. Svamp kräver konsekvent fukt.

Underlag

Svampar växer i kompost, gödsel, på stockar och stubbar, våt halm och sågspån. Köp beredda gödsel kompost eller odla svamp runt träd, beroende på vald sort. Vissa svamp sorter kommer att växa i gräsmattan och i andra mörka, fuktiga platser och material.