Hur att bekräfta en utsaga

Hur att bekräfta en utsaga


Stämningar innebär att tillämpa lag faktum; i hjärtat av någon process, därför är ett mantra från "Dragnet s" Joe fredag: ". Bara fakta, frun" Tvistande parter har flera sätt att presentera fakta; två vanligaste formerna är vittnesmål och affidavits. En utsaga är ett skriftligt dokument, som undertecknades under ed eller bekräftelse. Eftersom utsaga är en svuren dokument är affiant (den person som gav förklaring) skyldig till mened om han ligger i dokumentet. Bejaka ett intyg genom att underteckna det under ed.

Instruktioner

1 Utkast utsaga. I affidaviten innehålla fakta och omständigheter som är relevanta för fallet. Fakta innefattar generellt namn och födelsedatum för affiant och en beskrivning av vad affiant såg eller bevittnat.

2 Ta dokumentet till domstol eller en notarius publicus. Be att svurit under ed. Du måste vara svurit under ed av en person som är behörig att göra så (t.ex. ett län kontorist eller en notarius publicus).

3 Skriv i dokumentet under ed och i närvaro av den person som är behörig att svära dig Genom att underteckna utsaga under ed bekräftar utsaga. Det är din personliga garanti (under ed) att dokumentet innehåller sanningen.

4 Attestera dokumentet eller har dokument som undertecknats av den person som svor dig.