Hur Cite en Online Dictionary i APA-format

Hur Cite en Online Dictionary i APA-format


Publikations Manual of American Psychological Association, eller APA redogör APA: s allmänna formatet för forskningsrapporter, i-text citat, anteckningar och referenssidor. Detta format kallas APA stil och är vanligast i samhällsvetenskaperna. Värdera ett online-lexikon skiljer sig från att citera en fysisk lexikon i att ingen publicera information krävs --- bara den definierade ord, namn ordlistan och webbadressen.

Instruktioner

1 Ange referens till online-lexikon i "Referenslista" i följande format: titel inträde. (Tryckår). I avdelning av ordlistan. Hämtad Månad Dag, år, från URL. Till exempel "Materialismen. (2010). I Merriam-Websters Collegiate Dictionary. Hämtat 26 juli 2010, från http://www.britannica.com/dictionary?book=Dictionary" utan sista perioden. Namnet på ordlistan bör vara i kursiv stil.

2 Placera citat i "Referenslista" i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i definitionen.

3 Cite definitionen i texten genom att placera den definierade ord och dagen för offentliggörandet inom parentes efter den aktuella frasen före skiljetecken.