Bruksanvisning för skarpare bild Universal Touch Jumbo Remote

Bruksanvisning för skarpare bild Universal Touch Jumbo Remote


Sharper Image är en TV och fjärrkontroll tillverkare som har ett antal universalfjärrkontroll enheter. Bland dessa anordningar är Jumbo fjärrkontroll som kan programmeras för att nästan alla TV-märke och modell. Dessa fjärrkontroller är gjorda med överdimensionerade knappar för mindre än kvickare fingrar eller dålig syn, och kan programmeras och användas ungefär som en vanlig fjärrkontroll.

Instruktioner

1 Slå på TV: n eller den enhet som du vill programmera Jumbo fjärrkontrollen.

2 Rikta fjärrkontrollen mot enheten och håll den "Code Search" -knappen på fjärrkontrollen. Håll knappen tills fjärrkontrollens LED tänds.

3 Tryck på "TV" eller "DVD" knappen på fjärrkontrollen för enheten som du programmerar med, och vänta på att fjärr LED-ljus blinka och stanna kvar.

4 Tryck upprepade gånger på "Power" -knappen på fjärrkontrollen tills enheten svarar genom att stänga av. Detta kommer att indikera framgångsrik programmering med koden.

5 Tryck på "Enter" för att spara koden och programmering kommer att vara färdig.