Hur man hämtar Chrysler felkoder

Hur man hämtar Chrysler felkoder


Chrysler fordon innehåller en omborddiagnossystem som ständigt övervakar många av de viktigaste drifts komponenter i fordonet. När ett problem upptäcks, Lampan tänds och lyser tills felkoden av problemet hämtas och omborddiagnossystem återställs. Om problemet kvarstår, kommer ljuset att hålla tänds. Denna kod kan hämtas via en OBD-läsare som krokar upp till en speciell plugg i Chrysler kallas en datalänkanslutningen, eller DLC.

Instruktioner

1 Leta reda på datalänkanslutningen i Chrysler. De DLCs ligger oftast under rattstången. Du kan hitta den exakta platsen, vanligtvis med en bild av platsen, på DLC locator webbplatsen som anges i avsnittet Resurser.

2 Anslut OBD läsaren i datalänkanslutningen och initiera enheten.

3 Följ läsarens instruktioner för att hämta de felkoder från omborddiagnossystem.

4 Läs och registrera felkod (er) som tillhandahålls av OBD-läsare.

5 Jämför koden (s) till de som listas på Dodge / Chrysler / Jeep / Plymouth OBD-II sida felkoder som anges i avsnittet Resurser för att bestämma problem med Chrysler.