Kan du bränna ceder inomhus spis?

Kan du bränna ceder inomhus spis?


Rödfärgade trä är kännetecknande för cederträd. Cederträd är medlemmar av tall familjen och växer till 100 fot i höjd. Western röd ceder och östra röd ceder är två arter av cederträd. Trä från cederträ används som ved och kan brännas i en inomhus spis.

Värme

Cedar är en barrträd träd. Träet brinner snabbt men producerar mindre värme per sladd (4-fot med fyra fot med 8 fot stack) än lövträd, såsom lönn. En sladd av cederträ motsvarar 135 liter eldningsolja eller cirka 5559-kilowattimmar elektrisk värme. En sladd producerar cirka 18.900.000 BTU (British Thermal Units) värme.

brinnande Kännetecken

Cedar är lätt att dela och bränna. Den ger dock lite rök och kommer att kasta gnistor som det brinner. Det är ett utmärkt ved för att tända och släpper en behaglig doft när de förbränner; Men ger det dåliga kol.

Vikt

En sladd nyklippt röd ceder väger ungefär 1479 pund, medan en sladd lufttorkad röd ceder --- med en tjugo procent fukthalt --- väger 1225 pund.