Hur man mäter strömstyrkan i en parallell krets med likspänning

Hur man mäter strömstyrkan i en parallell krets med likspänning


Batterier används för att tillföra kraft i en DC (likström) -system, och strömstyrka är den användbara mängden effekt som lagras i batterierna. Ett parallellt system ansluter flera batterier i en positiv till positiv / negativ-till-negativ konfiguration, effektivt skapa ett större batteri med samma spänning men en högre strömstyrka. För att beräkna den totala amperekapaciteten i systemet, måste du lägga till kapaciteten hos batterierna. Om batterierna är delvis kastas, måste du använda en voltmeter för att mäta strömstyrka av en parallell krets med likspänning.

Instruktioner

1 Tillsätt strömstyrka av alla batterier tillsammans, om detta är känt, och om du känner att batterierna vara på en full laddning tillstånd. Till exempel om den parallella kretsen har tre batterier av 550, 600 och 650 ampere, då den totala strömstyrka systemet skulle motsvara 1800 ampere (550 + 600 + 650 = 1800).

2 Slå på voltmeter och ställ in mätaren inställningen DC.

3 Fäst den positiva ledningen från voltmeter till den positiva polen på ett av batterierna i vardera änden av parallellkretsen.

4 Anslut minuskabeln från voltmeter till den negativa polen på batteriet vid den motsatta änden av kretsen.

5 Läs mätaren för att bestämma den totala tillgängliga strömstyrka parallellkretsen.