Hur disk erbjudande en personskada Settlement

Hur disk erbjudande en personskada Settlement


Om du är skadad på grund av någon annans klandervärt beteende, om en handling eller en underlåtenhet, har du rätt till ersättning enligt skadeståndsrätten. I många fall kommer den tilltalade att representeras av ett försäkringsbolag. I de flesta fall kommer svaranden försöka lösa fallet utan att gå till domstol för att undvika tid och kostnader för tvister. Det är dock sannolikt att vara lägre än det belopp som du har rätt till något belopp svaranden erbjuder början. Därför måste du veta hur man ska reagera med en lämplig motförslag.

Instruktioner

1 Beräkna dina kostnader för läkarvård betalas och utgifter på balansdagen. Innefattar behandling, medicinering och transport till sjukhus och kliniker.

2 Beräkna dina framtida sjukvårdskostnader med hjälp av din vårdleverantör. Skaffa ett skriftligt uttalande om möjligt.

3 Beräkna din indirekta ekonomiska skador i samband med din skada. Detta skulle kunna omfatta allt från förlorade löner under sjukhus kostnader barnomsorg.

4 Bestäm mängden dina allmänt skadestånd. Allmänt skadestånd är skador som är immateriell eller svåra att kvantifiera, såsom smärta och lidande, förlust av en karriär och förlust av sexuell funktion. Detta belopp bör vara från 100 till 300 procent av det totala antalet skador som du beräknat för steg 1, 2 och 3 ovan. Det kan vara mer i extrema svårigheter.

5 Lägg till alla dina skador att komma med en preliminär motförslag. Forskning lokala domböcker att hitta mängden senaste skadestånd för skador som liknar ditt. Justera motförslag uppåt eller nedåt baserat på denna information. Ta hänsyn till möjligheten att svaranden kan vara villiga att betala ett högre belopp bara för att hålla sig borta från domstol, och lämna dig själv lite utrymme att förhandla ned senare.

6 Skapa en formell skriftlig motförslag som stöds av så mycket dokumentation som du kan få, såsom medicinska och fakturering poster. Underteckna den och leverera den till svaranden genom rekommenderat brev. Behåll en kopia för din personliga rekord.