Hur man beräknar Vertical Liquid Volym

Hur man beräknar Vertical Liquid Volym


Den vertikala vätskevolym i en cylindrisk behållare kan lätt beräknas med ett måttband och denna guide. Den vätskevolym som upptar behållaren, såsom vatten i ett glas, är relaterat till höjden av vattnet i glaset. Också relevant är radien hos den cylindriska behållaren. Radien är lika med halva diametern av glaset. Den övre delen av glaset är en cirkel, så att diametern är den raka linjen avstånd som mäter bredden av cirkeln och passerar genom cirkelns centrum.

Instruktioner

1 Mät höjden av vätskan i behållaren i inches. Som ett exempel, säg denna höjd är 10 inches.

2 Mät diametern på behållaren. Antag en diameter på 3 inches för exemplet beräkning.

3 Beräkna radien av behållaren genom att dyka diametern med 2. Detta ger en radie på 1,5 inches (3 tum dividerat med 2).

4 Beräkna volymen av en cylinder i cubic inches med användning av formeln: V = pi xr ^ 2 xh, där V är volymen, r är radien, och h är höjden. Slutföra exemplet du har: V = (3,1415) x (1,5 tum) ^ 2 x (10 tum) = 70,7 i ^ 3. Den volym av vätskan är 70,7 cubic inches.