Hur konvertera hertz till millisekunder

Hur konvertera hertz till millisekunder


Hertz är ett mått på frekvensen i det att den beskriver hur många gånger något händer (känd som en cykel) varje sekund. Ofta används för att beskriva frekvensen av ljud eller elektricitet, kan hertz beskriva någon repetitiva åtgärder. En millisekund är en standard mått på tid och representerar 1/1000 av en sekund. Både hertz (Hz) och millisekunder (ms) är tiden eller "period" mätningar, och konvertera Hz till msecs kan åstadkommas med en grundläggande formeln.

Instruktioner

1 Använd formel 1 / Hz * 1000, där Hz representerar cykler per sekund. För detta exempel, konvertera 500 Hz till millisekunder.

2 Dela Hz värde i ett. Ange ett ÷ 500. Detta kommer att resultera i ett värde på 0,002. Detta värde representerar sekunder.

3 Multiplicera sekunder värde av 1000 för att härleda millisekunder värde. I det här exemplet anger 0,002 x 1000. Detta resulterar i ett värde av 2 millisekunder. Spela in dina resultat.