Fördelar med att uttrycka känslor

Fördelar med att uttrycka känslor


Truismen "ärlighet är den bästa politiken" rekommenderas ofta som det bästa sättet att hantera relationer. Oärlighet främjar vanligtvis misstro och osäkerhet i varje relation, oavsett om oärlighet upptäcks. Uttrycka dig tydligt och sakligt kommer bidra till att utveckla och upprätthålla sunda relationer både professionellt och personligt.

Ökad självkännedom

Artikulera dina känslor är ett sätt att tydliggöra dem. Människor är varelser av språk, och när talförmågan används för att sätta känslor i ord, ofta dina lyssnare kommer att förstå dina känslor bättre. Höra orden talas bidrar till att stärka det som känns. Dela känslor med andra hjälper en person att bli mer självmedvetna. Vanligtvis lyssnaren kommer att bidra till denna process genom reframing och upprepa vad som sades som talaren reflekterar över de ord och känslor som uttrycktes.

förbättrade Förhållanden

När känslor delas båda kommunikatörer kommer sannolikt att känna en ökad närhet som följd. Lyssnaren kan vara smickrad att hon valdes till mottagare av denna information och kan frivilligt några av hennes egna känslor som en gest av ömsesidighet. Omvänt gäller att när en relation är bara baserat på ytliga dialog och känslor aldrig delas, är en brist på kamratskap uppenbar, och förhållandet kommer att saknas på djupet. Känslor är personliga och oftast behandlas konfidentiellt. När delas med någon pålitlig, ökar förtroendet mellan parterna.

Större emotionella välbefinnande

Det gamla uttrycket "outtalade känslor dör aldrig" är sant. Harbouring en ovilja utan att någonsin att informera den andra parten om hur du känner att de kränkt dig kan öka förbittring. Uttrycket "rensa luften" gör precis det. När känslorna har uttryckt den person avslöja sina känslor känns en känsla av lättnad och trygghet. Dock måste dessa känslor uttryckas på ett icke-aggressivt sätt eller effekten kan vara en negativ snarare än positiv. Ett annat uttryck, "få bort det bröstet" anspelar på den kvävande, tryckande, negativ känsla av flaska upp känslor. Uttrycka dessa känslor lämpligt kan vara renande. Om den person som dessa känslor inte har en pålitlig vän, kommer en professionell terapeut tjäna syftet.

fysiologiska Fördelar

Du kan uppleva en kropp-själ-anslutning (referens 3). Stress som orsakas av upprörande händelser i livet samt uppdämda känslor kan leda till sår, sömnlöshet och huvudvärk eller sänker immunsystemets motståndskraft mot infektioner. Som ett resultat, hotet om förkylningar, influensa eller ännu mer allvarliga komplikationer ökar. Läkare rekommenderar ofta motion som en frisk kraftbegränsare eftersom motion frigör endorfiner i hjärnan som leder till en större känsla av välbefinnande. En Psychology Today webbplats citerade Nathaniel Thom, en spännings fysiolog, i en New York Times söndag Magazine artikel med titeln "Phys Ed - Kan utöva Måttlig Ilska?" angav att motion minskar ilska. Motion kan därför tillåta dig att uttrycka dina känslor utan ilska, vilket sannolikt kommer att leda till en lugnande effekt på ditt liv.