Hur man sköter om en Jersey ko

Hur man sköter om en Jersey ko


Jersey kor är populär för sina högkvalitativa mjölk och smörprodukter. Dessa kor kan enkelt anpassas till många olika miljöer, inklusive Australien, Nya Zeeland, Danmark, Kanada och Sydamerika. Jerseys producerar också den mest mjölk per pund i förhållande till kroppsvikten jämfört med någon annan ras. Om du får en Jersey ko, då är det viktigt att du ger den med rätt livsmiljö och kost så att den kan frodas.

Instruktioner

1 Förbered ditt område för Jersey ko. Edge hagen med vävda eller taggtråd stängsel som är minst 48 inches tall för att förhindra kon från att fly. Låt två tunnland utrymme per par kor. Se till att det finns tillräckligt med gräs för dem att beta. Om gräset är kortare, tillåter en ko per tunnland.

2 Placera ett vattentråg i ett bekvämt läge i hagen som mot väggen i ett skjul eller under ett träd. Se till att tråget är inom räckhåll från en hosepipe. Fyll tråget med rent vatten och se till att det förblir fullt för att hålla kon hydrerad. Byt vatten dagligen, eller om den blir brun eller fullt av skräp.

3 Placera foderhon nära vattnet tråg. Kon äter hö och spannmål. Tillåta mellan 4,99 till 6,8 kg. av säd per daglig utfodring av varje ko. Övervaka om det är för mycket eller för lite genom att notera hur mycket och hur ofta kon äter. Minska eller öka mängden foder i enlighet därmed.

4 Sätt två höbalar i mitten av betesmark. Tillåta kon att beta vid behov och se till att det finns en riklig mängd tillgängliga hö.

5 Betala regelbunden uppmärksamhet till Jersey ko så det blir vana vid att bli hanterade.

6 Övervaka hälsa och välbefinnande Jersey ko. Söka hjälp från en veterinär om du märker någon förändring i beteende eller utseende. Kör din hand längs ryggen och bröstkorgen för att kontrollera att kon inte är för tunt eller överviktiga. Till exempel, om kon blir tillbakadragen och slutar äta, kan detta tyda på ett problem med magen.