Hur man återuppliva 12v17ah batterier

Hur man återuppliva 12v17ah batterier


Blybatterier används i bilar, motorcyklar och alternativa kraftsystem. När ett bly-syra-batteriet blir urladdat, måste batteriet antingen återställas eller bytas ut. Du kan återställa små blybatterier - till exempel en 12-volt, 17 amp-timmars batteritid - genom toppning av Batterielektrolyten nivåer och underhållsladdning av batteriet.

Instruktioner

1 Använd tång eller ventilera mössa skiftnyckel för att ta bort batteriets ventilationslock från batterifacket.

2 Kontrollera elektrolytnivån i varje battericell för att identifiera eventuella battericeller vars elektrolyt nivåer under "fylla" märke. Häll destillerat vatten i varje underfylla cell tills elektrolytlösning nivå möter märket "fylla". Se till att inte överfylla någon av cellerna.

3 Sätt tillbaka batteriets ventilationslock, och torka bort vattenspill.

4 Fäst den positiva (röd) batteriladdaren till den positiva batteripolen. Fäst den negativa (svarta) batteriladdaren till batteriets minuspol. Slå på laddaren, och låta batteriet laddas under minst fyra timmar.