Hur man mäter ut säd för svartkrut vapen

Hur man mäter ut säd för svartkrut vapen


När man mäter ut korn för svartkrut vapen, måste mätningar pulver alltid bestämmas genom volym. Laster mäts i korn, men inte alla typer av svartkrut har granuler av samma storlek. För konsekvent skott noggrannhet, måste svartkrut skjutvapen har en konsekvent krutladdning tillämpas och ett korn eller två kan ta hänsyn till variationer. Ofta kan en last som fungerar bra i ett skjutvapen inte prestera bra i en annan. Svartkrut lasterna för varje skjutvapen kan justeras uppåt eller nedåt, för att uppnå maximal noggrannhet, inom tillverkarens specificerade säkerhetsgränser.

Instruktioner

1 Leta reda på tillverkarens rekommenderade krutladdning intervall för svartkrut skjutvapen.

2 Mät upp den lägsta rekommenderade pulver belastning, i korn volym med dosskedar.

3 Testa lasten genom att skjuta tre-shot grupper, upparbetning fem korn av pulver i taget till tillverkarens rekommenderade maximala krutladdning, tills skjutvapen uppnår sin mest exakta gruppering.

4 Justera pulversatsen med pulver skala, uppåt eller nedåt, fininställa det ett korn i taget. Test avfyra en grupp med vardera lasten tills den når sin optimala gruppering. Överskrid inte tillverkarens maximala krutladdning rekommendation.

5 Mät upp den sista lasten, i volym, och registrera mätningen.