Hur man beräknar Round Aquarium Volym

Hur man beräknar Round Aquarium Volym


Att välja rätt storlek akvarium är viktigt eftersom vissa fiskar och vattenväxter kräver ofta en viss mängd utrymme för att frodas. Större eller flera aktiva vattenlevande djur kommer att kräva mer simning utrymme. Runda tankar kan ta upp mindre plats medan du håller samma mängd vatten som rektangulära tankar. Volymen av en rund eller sfärisk akvarium kan bestämmas genom att ta en mätning och med användning av tre ekvationer.

Instruktioner

1 Mät omkretsen av den sfäriska akvarium med hjälp av ett måttband markerad i centimeter (cm). Omkretsen mäts runt ekvatorn av akvariet, vilket är dess bredaste del. Till exempel kan omkretsen vara 100cm.

2 Bestäm radien av akvariet med hjälp av denna ekvation: radie = C / 2pi, där C är omkretsen som uppmättes i centimeter och pi är ungefär lika med 3,14. I exemplet, 100 / (2 x 3,14) = 15,9. Radien av din tank är 15,9cm.

3 Beräkna volymen av den sfäriska akvarium med denna ekvation: volym = (4/3) pi (radie ^ 3). I exemplet, 4/3 x 3,14 x 15,9 ^ 3 = 16829. Volymen av din tank är 16,829 kubikcentimeter.

4 Dela upp tankvolym i kubikcentimeter med 1000. I exemplet 16829/1000 = 16,829. Vätskevolymen av tanken är cirka 17 liter.