Hur man kan bli av iris provtagare

Hur man kan bli av iris provtagare


Iris Provtagare äter iris växter från insidan och ut. Som liten larver, iris provtagare in i anläggningen genom små hål i bladen; Väl inne, de äter sig ner stammen i rotstocken. Rotstocken, en samling av rötter från en central jordisk stam, är den sista matsalen för Iris provtagare. När iris borrar har ätit rotstocken, de lämnar fabriken och gå vidare till en annan. Om iris Provtagare lämnas därhän, kan de förstöra en hel iris trädgård i några månader.

Instruktioner

1 Ta bort alla fallit organiskt material från iris sängen. Löv, kvistar och annat växtmaterial är en grogrund för iris borr larver. Organiskt material måste tas bort eftersom det verkar under hela året.

2 utrota och förstöra iris växter som verkar vara infekterad med iris provtagare. I allmänhet kan en infekterad anläggning inte sparas, och iris provtagare inuti kan leva på att angripa andra växter. Bränning Ett angripet anläggning är det mest effektiva sättet för att förstöra alla iris provtagarnas den innehåller.

3 Sätt på trädgårdshandskar. Spraya bladen på iris växter med ett bekämpningsmedel som innehåller bly arsenat. Bly arsenat dödar iris borr larver efter de konsumerar det.