Hur man beräknar tak ventilation

Hur man beräknar tak ventilation


Federal Housing Administration kräver att för varje 300 kvadratfot vinden utrymme du har, måste du ha minst en kvadratfot av ventilation. Varje utlopp faktiskt tar upp 2 kvadratfot kravet eftersom uttaget och intaget av varje ventilations tar upp en kvadratfot vardera. Antalet ventiler bestäms med denna beräkningsmetod är det minsta antalet ventiler tillåtna.

Instruktioner

1 Beräkna storleken på din vind i kvadratmeter: Längd x bredd = vinden storlek 30 "x 40" = 1200 kvadratfot

2 Använd 1/300 regeln att bestämma mängden kvadrat inches av ventilation som krävs för korrekt avgaser. Dela ytor med 300: 1200/300 = 4 kvadratfot dela antalet kvadratfot med 2 eftersom varje uttag och intag tar upp en kvadratfot av kravet. I detta exempel, 4/2 = 2 kvadratfot.

3 Konvertera ytor i kvadrat inches. Multiplicera ytor i steg två med 144: 2 x 144 = 288 kvadrat inches

4 Dividera antalet square inches av området för ventilationsstorlek för att bestämma hur många ventiler som behövs: 288/50 = 5,76 ventiler Round uppåt till närmaste heltal. I det här exemplet behöver du 6 ventiler för god ventilation.