Hur man beräknar ampere till kilowatt

Hur man beräknar ampere till kilowatt


Kilowatt är ett mått på energiomvandling. En watt är lika med ungefär en Joule av energi per sekund, medan ampere (strömstyrka) är ett mått på hur mycket el ( "nuvarande") passerar en viss punkt vid en viss tidpunkt. Kilowatt mäter energiomvandling i tusentals watt. Mätning av ungefärliga kilowatt användning av ett elektriskt system är fördelaktigt när man försöker fastställa energiförbrukningen i hushållet eller om en apparat är hållbart på en viss krets eller inte.

Instruktioner

1 Ta reda strömstyrkan och spänningen hos den specifika elsystem du vill beräkna kilowatt för. Kontrollera tillverkarens dokumentation eller elektriska etikett på själva apparaten för denna information.

2 Multiplicera strömstyrka gånger spänningen.

3 Dela produkt som erhålls genom 1000. Till exempel, 120 volt gånger 10 ampere lika 1.200 watt. 1200 dividerat med 1000 är lika med 1.2kW.