Hur man skriver en acceptans tal om gemenskaps Service Award

Hur man skriver en acceptans tal om gemenskaps Service Award


Medan de flesta människor tycker om att bli uppmärksammade för ett väl utfört arbete, finns det några som skulle bara så snart får sina tack tyst och privat än att ha en stor väsen som kastar dem i rampljuset. Oftare än inte, kommer det senare scenariot kräva att honoree att stå upp och göra en tacktal. Om du är en av de personer som hade mycket hellre ha en rotfyllning än att vara centrum för allas uppmärksamhet, är den goda nyheten att tala inför publik är inte riktigt som terror framkallande som du tror att om du bara tar sig tid att samla din intelligens.

Instruktioner

1 Öppna ditt tal med att tacka organisation som skänka särskild ära på dig. Dessutom är det nådig att kollektivt tacka familj, vänner, kollegor och gäster som har visat sig för tillfället att dela detta gynnsamma ögonblick med dig.

2 Bly i kroppen av ditt tal med en favoritcitat, en anekdot, en statistik eller något om dig själv som hänför sig till prestation som lauded. Till exempel, låt oss säga kampanjinsatser ledde till att medel som genereras för att hålla det lokala biblioteket öppet. Era inledande kommentarer kan vara om hur din personliga passion för läsning tändes av en favorit lärare eller att mer än 30 procent av regionala bibliotek har stängt under de senaste 20 åren och därmed till berövade läsare chansen att berika deras liv.

3 Peka på hur berömmande händelsen ursprungligen kom och de särskilda åtgärder som vidtagits för att uppnå det, med betoning på outtröttliga engagemang och deltagande av andra medlemmar i ditt team. Cite de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som gruppen ansträngning kommer att ha på samhället i stort. Om det finns kriser ännu åtgärdas, låt publiken veta vilka dessa är, tillsammans med konsekvenserna av att inte uppfylla dem.

4 Betona hur samhällstjänst utmärkelsen är en del av en mycket större bild som kan ge stolthet och tillföra värde till samhället - och världen - i stort. Använd detta segment av ert tal för att inspirera och uppmuntra andra att delta genom att diskutera kommande program och händelser och vad som kommer att krävas för att säkerställa deras framgång. Om förväntningarna är för dem att öppna sina hjärtan, deras sinnen eller deras plånböcker, måste detta vara klart och ärligt uttryckt.

5 Stäng ditt tal genom att upprepa vikten av de framtida spridningseffekter av din senaste prestation. Tack alla igen för att delta i evenemanget och uppmuntra dem att njuta av resten av kvällen.