Network Manager ansvar

Network Manager ansvar


Ett datornätverk kräver en hög grad av ansvar som skall anförtros en nätverksansvarig. Ett nätverk chef är någon högt uppsatt tjänsteman i ett företag eller organisation som har till uppgift att skyldigheten att hantera och planera sina olika datorsegment. Ett nätverk chef bidrar till att upprätthålla prestanda och se att nätverket förbättrar sina krav på service.

Övervaka nätverksprestanda

Övervakning av prestanda av ett nätverk kan verka som en enorm uppgift. Automatiserade program som övervakar nätverksprestanda gör jobbet lättare. Nätverket chef förväntas för att kontrollera eventuella driftstopp för de nätverk som kan driva bort kunder och klienter. Chefen ser också till att eventuella problem, som nätverksfel, som kan uppstå inom en snar framtid löses innan de inträffar. (Se referens 1)

Användarhantering

Nätverket chef ska hantera användarkonton. Genom detta nätverksförvaltaren säkerställer att en användare har obegränsad tillgång till användarkonton och användarfiler som anses nödvändiga för att varje användare. Nätverkshanteraren är den som har befogenhet att skapa, återställa eller stänga av konton, som när kontoanvändare inte agerar i linje med nätverkets villkor. (Se referens 2.)

Security Management

Hantera nätsäkerheten är ett centralt ansvar för nätverkshanteraren. Nätverksförvaltaren, med hjälp av lämplig mjukvara, förhindrar säkerhetsöverträdelser till nätverket. Till exempel, kan han förhindra intrång i en användares konto. Han kan också förhindra överföring av uppgifter som bär virus för användaren.