Hur man testar markpackning när du gör Construction

Hur man testar markpackning när du gör Construction


Att veta hur man testar för jordpackning är avgörande för säkerheten och stabiliteten i byggprojekt. Verifiera att jorden packas tillräckligt tillåter att bygga för att fortsätta utan problem på grund av jordsedimentering. Kompaktorer tester kan göras för att antingen undersöka tätheten av jord eller genom att manuellt sondering jorden. Marksonderings tester måste göras när marken är ganska torr. Våt jord kommer att ge en felaktig mätning av graden av jordpackning.

Instruktioner

1 Practice sondera marken för att få en känsla för de olika graderna av packning. Kör marken sonden i din gräsmatta flera gånger för att få en känsla för pressat jord. Prova att sondera jorden nära en uppfart eller i ett område som tar emot en hel del trafik.

2 Probe marken där konstruktionen kommer att äga rum. Arbetet i ett X mönster av fem som arrangemanget av fläckar på en tärning för antalet fem. Varje införande av marksonden bör vara omkring två eller tre fot isär. Beroende på strukturen byggs, måste du undersöka jord olika djup. För en stor tung byggnad som en byggd med massor av betong, måste du undersöka marken till åtminstone 3 fot.

3 Utvärdera kompaktering av jorden utifrån dina sondtester. Om proben sjunker ner i torr jord ganska lätt på alla djup, då är det inte mycket packas. Ju svårare det är att sätta jorden sonden mer kompakterade det är.