Felsökning en Chrysler Concorde Temperaturkontrollpanelen

Felsökning en Chrysler Concorde Temperaturkontrollpanelen


Temperaturkontroll panelen på Chrysler Concorde fläktens varvtal och temperaturinställningar för fordonet. Din Concorde s temperaturkontroll panel bör ge års problemfri drift. Däremot kan en elektrisk kortslutning eller ovarsam hantering av kontrollerna plast bryta olika rattar och knappar på kontrollpanelen. Ersättnings paneler är mycket dyra och måste köpas från en Chrysler återförsäljare. Innan du byter ut något, men ska du felsöka problemet.

Instruktioner

1 Öppna säkringen panelen under rattstången och dra ut säkringen för radio och värmaren med säkringen avdragare i gruppcentralen. Använd diagrammet på undersidan av gruppcentralen om du har problem med att hitta säkringarna för dessa komponenter.

2 Kontrollera metallbandet i båda säkringarna. Om de är skadade eller trasiga, byt ut säkringen mot en ny säkring med samma amperetal.

3 Slå på fläkten och skjut fläktstyrning till den högsta inställningen. Kontrollera sedan alla knappar för att kontrollera att allt fungerar OK. Om enheten inte kommer att driva på, men säkringen är OK för radion (de temperaturkontroll kör genom ledningar radio), måste du ha din temperaturkontroll modul servas eller bytas ut. Om strömmen har kommit på, men svarar inte på någon av dina ingångar, kan du behöva ha enheten service och du kanske inte behöver enheten bytas ut.