Vad gör en dålig Bakre Hjullagers göra?

Vad gör en dålig Bakre Hjullagers göra?


Hjullager låta hjulen på bilen för att rotera med minimal friktion och stödja bilens vikt. De flesta bakre hjullager är konstruerade för att hålla ca 150.000 miles, men ibland misslyckas i förtid tack vare dålig anpassning, förorening eller förlust av fett. Om du vill hålla bilen igång ordentligt, måste du hålla din bakre hjullagren i nästan perfekt skick.

gör Noise

Det första symtomet på dåliga bakre hjullager är vanligtvis buller. Du kan höra mullrande, morrande eller vingarna kommer från närheten av de bakre hjulen. När du hör detta buller, måste du ta bilen för att få den service omedelbart. Räkna med mängden brus de bakre hjullagren gör att stå i proportion till den hastighet du kör, oavsett om du accelererar, rullar fritt eller bromsar. Bullret kan låta annorlunda när du gör svängar eller försvinna på några hastigheter helt. De flesta dåliga bakre hjullager identifieras när föraren klagar detta buller.

Spela

Dåliga bakre hjullagren kan också resultera i spel. Spela kan tillåta styr vandra. Detta innebär att även om du håller ratten fortfarande driver bilen åt vänster eller höger när du kör. Play kan vara farlig för förare, särskilt på motorvägar. Spela minskar mängden kontroll du har över din bil. Om de bakre hjullagren är förseglade och de spelar, är att ett säkert tecken på att de behöver bytas ut. Om de bakre hjullager är justerbara, kan du eller din mekaniker kunna justera lagren efter avlägsnande, rengöring och kontroll av dem. Play är vanligtvis ett tecken på att de bakre hjullagren är slitna, men det kan också innebära att navmuttern backade eller lagren inte korrekt inställd.

Förvandla din ABS Light On

Om ditt anti-bromssystem är tänd och du kan inte för livet av dig att räkna ut varför, kolla dina bakre hjullagren. Om bilen är utrustad med låsningsfria bromsar och förseglade nav församlingar med en integrerad låsningsfria bromsar sensor eller tonen ring, kommer ABS ljuset tänds om en hjulhastighetssensor läser oregelbundet eller har ingen signal. Det låsningsfria bromssystemet kommer att sätta en felkod som motsvarar sensorplatsen och avaktivera låsningsfria bromssystemet tills felet är åtgärdat. Det enda sättet att lösa detta är att byta ut navenheten. Du kan inte reparera en förseglad navenhet och måste byta ut hela enheten.

Orsak bilen för att förlora sina hjul

I de mest extrema fall kan ignorera din dåliga bakre hjullager orsaka bilen att förlora ett hjul. En av de bakre hjulen på fordonet kan flyga rätt ut när du cruising ner en motorväg, placera alla i sin väg i fara. Att förlora ett hjul på en motorväg under resa i hög hastighet kan leda till en dödlig olycka. Således, om du har någon anledning att tro att de bakre hjullager är dåliga, du måste omedelbart ta bilen till en mekaniker för att få dem granskade.