Så här ändrar ditt löpband från kph till mph

Så här ändrar ditt löpband från kph till mph


Löpband är ett enkelt och relativt billigt sätt att upprätthålla fysisk kondition. De flesta moderna löpband har en avläsning på sin konsol som kommer att spåra din hastighet över tiden i kilometer per timme eller miles per timme. Om löpbandet kom med fel inställning, är det möjligt att växla mellan dessa två inställningar.

Instruktioner

1 Stäng av strömmen utan att koppla ur maskinen. Ta inte säkerhetsnyckeln ur sin plats.

2 Inspektera undersidan av konsolen. Kalibreringsbrytaren är i ett litet hål. För in raderänden på en penna i hålet och mjukt tryck på knappen. Du kommer att se CL11 på konsolen när du trycker på den här knappen.

3 Använd Speed ​​+ eller - för att välja MPH eller KPH. Tryck på strömknappen för att spara ditt val.