Hur man installerar cement taktegel

Hur man installerar cement taktegel


Betong taktegel är den längsta variga tak som människan känner till. Det är den mest hållbara och underhållsfria takmaterial på marknaden, eftersom det mycket motstår de flesta större väderförhållanden. Även cement takpanna är initialt dyrare än andra material, lönar det sig i många år genom att tillhandahålla isolering för ett hem och praktiskt taget eliminerar reparationskostnader. Du kan installera betong takpanna utan en professionell eller särskild utbildning så länge du ordentligt följa anvisningarna.

Instruktioner

1 Mät ditt tak för att beräkna lutningen lutning och fastställa rätt antal och typ av brickor för att beställa. Besluta om en takpanna som bäst passar din takkonstruktion och lutning.

2 Läs och analysera bruksanvisningen från tillverkaren. Täck hela takytan med understrykning, genom att fästa den på takytan med lim och naglar.

3 Place och spik träribbor längs taket med tillräckligt utrymme mellan dem för att lägga enskilda plattor. De träreglar är remsor som håller förankringsöglor knutna till baksidan av betongplattor.

4 Placera plattorna i samverkande rader, med början vid den nedre kanten av taket och skiktning dem upp till nock. Fäst plattorna på plats genom att snäppa ankartapparna till träribbor. När plattorna hakas på läkten, är mycket svårt borttagning.