Så här ändrar färgbandet i en Canon MP27D Calculator

Så här ändrar färgbandet i en Canon MP27D Calculator


Ändra färgbandet i en Canon MP27D kan vara en svår process om du inte är bekant med maskinen. Felaktig installation kan orsaka kladd, störning, utebliven utskrift och bläck läcker på räknarens komponenter. Lyckligtvis kan du undvika dessa installationsproblem - liksom färgning fingrarna med bläck - genom att följa några enkla steg.

Instruktioner

1 Ta bort skrivarens lucka, som vilar där papperet kommer ut på toppen av räknaren genom att skjuta locket bort från baksidan av räknaren. Placera den åt sidan.

2 Ta bort den använda bandet genom att dra de båda spolarna direkt uppåt på den ungefärliga samma hastighet. Undvik reda ut det använda bandet eller vidrör inked tyget inuti.

3 Öppna den nya band och placera en av spolarna på pinnen på vänster sida av räknaren. Tryck försiktigt tills du känner spolen "klickar" på plats.

4 Håll andra spolen i handen. Vägleda den nya band noga igenom Färgband guider, var noga med att inte röra tyget. Seat den andra spolen på pinnen på den högra sidan av räknaren. Bandet bör nu ha en "U" -form, med bandet som passerar runt den yttre sidan av varje spole.

5 Returnera yttre tryck locket till sitt ursprungsläge. Gör en beräkning test för att se till att du korrekt har satt spolarna och gängade bandet. Bläcket på det tryckta beräkningen ska vara fräsch och ren, och det ska inte finnas några fläckar eller störning i skrivaren.