Lägga till plast till botten av en aluminium Jon Boat

Lägga till plast till botten av en aluminium Jon Boat


En jon båt är en flatbottnad båt, som vanligtvis används för fiske i grunda vatten. Många jon båtar har aluminiumskrov, som kan bli allvarligt repad och urholkad om vattnet blir för grunt. Dessutom kan niten linjer på den breda undersida skapar drag, som kommer att sakta ner dig. Ett sätt att skydda och jämna din jon båtskrov är att belägga det i plast - eller närmare bestämt två delar epoxiharts. Ett antal produkter på marknaden är särskilt utformade för att ge skydd för marina aluminium skrov.

Instruktioner

1 Vänd båten upp och ned på plan mark på en plats i direkt solljus. Prop skrovet vid behov se till att det är så jämn som möjligt.

2 Rengör undersidan med aceton eller lacknafta, och låt den torka helt.

3 Sand det område som skall beläggas med 100-grit sandpapper för att grundligt slipa aluminiumet.

4 Kombinera epoxiharts och härdare enligt förpackningens anvisningar. Rör om ordentligt med en pinne.

5 Arbeta epoxi in i och runt sömmar och fogar i undersidan, med hjälp av pensel.

6 Applicera epoxi till resten av skrovet med hjälp av valsen borste. Jämna ut epoxin över ytan med hjälp av breda, lätta drag med rullen.

7 Låt epoxin härda under 12 timmar, och sedan blanda och tillämpa en annan päls om så önskas. Låt epoxin härda hela 24 timmar innan han återvände båten till vattnet.