Hur man använder en Jack på en Nissan Pathfinder

Hur man använder en Jack på en Nissan Pathfinder


Nissan introducerade Pathfinder 1986. Det var ursprungligen en tvådörrars bil, men år 1990 en fyrdörrars modell erbjöds. Pathfinder kommer med sin egen jack för att lyfta upp den. Nissan rekommenderar bara använder Pathfinder domkraft och verktyg för att lyfta fordonet. Använda jack utrustning kräver säkerhetsåtgärder som korrekt parkera bilen och använda parkerings block. Pathfinder jack måste också placeras på rätt position på fordonet.

Instruktioner

1 Park Pathfinder på en plan yta och dra åt parkeringsbromsen.

2 Stäng av tändningen och placera däck block bakom de främre och bakre hjul motsatt sida du tänker placera domkraften. Detta förhindrar att Pathfinder från att röra sig.

3 Ta bort jack och jack verktyg från lagringsutrymmet i den bakre delen av Pathfinder interiör.

4 Placera domkraften under Pathfinder jack-up punkt. Jack-up punkter kan hittas genom att leta efter stämplade områden på sidan av fordonets ram.

5 Se till att uttaget är på nivå och fast mark.

6 Sätt jack stången i slutet av domkraften.

7 Sätt domkraften handtaget på uttaget stången.

8 Lyft Pathfinder med stadigt hålla jack stången och vrida jack handtaget medurs.

9 Sänk domkraften genom att vrida jack handtaget moturs. Sänk domkraften. Se till att alla fyra däcken vilar på marken.