Skum Tire Filler Verktyg

Skum Tire Filler Verktyg


Skumfyllda däck har interiörer helt består av tät skum och är i stånd att stödja ljus eller tunga maskiner, från gräsklippare till golfbilar och bilar. Skum däck kan användas på terräng som sträcker sig från grus och asfalterad väg till gräs och fält. En annan typ av skumfyllda däck är en typisk däck på en bil som har utvecklat en punktering och skum har använts för att täta däcket som en tillfällig åtgärd. Att arbeta med båda typerna av däck kräver rätt verktyg för installation. Du bör också följa bruksanvisningen för maskinen som du är passande med skumfyllda däck.

Verktyg för Tire Lyft

Ett oumbärligt verktyg är ett däck jack, som placeras under maskinen och sedan används för att lyfta upp, vilket gör det lättare tillgång till installera, reparera eller byta skumdäck. Om du vill använda domkraften säkert, måste du parkera maskinen på en plan yta. Se maskinens instruktionsbok för rätt platser på fordonets ram där ett jack kan användas utan att skada maskinen. Block är en annan typ av verktyg som du sannolikt skulle använda när man arbetar med skumfyllda däck. Block används som en säkerhetsåtgärd för att hålla varje däck på plats under skum installation eller reparation. En domkraft tjänar samma syfte som ett däck jack, lyfta maskin eller ett fordon till en lämplig höjd för enkelt underhåll. En domkraft är enklare att använda och säkrare än en vanlig däck jack.

Verktyg för att göra Tire hål

En borr är ett annat viktigt verktyg som du kan behöva när du arbetar med skumfyllda däck. Du kan använda borren för att snabbt göra ett hål i däcket så att du kan injicera skum i däcket. En borrkrona så stor som de konserverade skummets sprutröret ger åtkomst för röret och dess skum. Att hitta rätt borren kräver söka igenom maskinens instruktionsbok för däck underhåll eller mäta storleken på burk skummets sprutröret och med hjälp av en borr av lämplig storlek. Till exempel, om de konserverade skummets sprut rör åtgärder 1/2 tum, använd en halv-tums borr för att göra ett hål i däcket.

Verktyg för Foam Inser

"Konserverad" skum är styvt skum som kommer i en aerosolburk och kan sprutas in i ett däck. Olika expanderande skum tätningsmedel är på marknaden som du kan använda för att fylla upp ett däck, produkter sträcker sig från minimi expansion till maximal expansion och trippel expansion, enligt Aubuchon maskinvara. Att hitta rätt skum produkt kräver att titta på maskinens manual eller samråd med en hårdvaruspecialist före skum insättning.

Andra verktyg för att arbeta med skumfyllda däck

Andra verktyg som du sannolikt kommer att behöva när du arbetar med föl fyllda däck innefattar följande: Plast slang för att ansluta burk skum däck handskar för att skydda händerna under skuminförSkyddsGlasögon för att skydda ögonen från skum kakel samt smuts och smuts som kan finnas på däcken under skuminsättningsproceduren.