Hur man programmerar en Keyless Remote för en Tiburon 2003

Hur man programmerar en Keyless Remote för en Tiburon 2003


Tiburon är Hyundais version av en sportig tvåsitsig. Tiburon har fjärrstyrning som standard i varje modell, inklusive 2003 år. Vanligtvis när du köper ett fordon med fjärrstyrning du får två keyless inresa fjärrkontroller och om du förlorar en eller bara få en extra fjärrkontroll kan du programmera den nya fjärrkontrollen för att arbeta med din bil. På Tiburon, kan du bara programmera en ny nyckel hos en auktoriserad Hyundai serviceavdelning. Men du kan programmera dina nuvarande nycklar om batteriet dör eller om fjärrkontrollen blir avaktiverad.

Instruktioner

1 Ange ditt 2003 Hyundai Coupe och sitta i förarsätet.

2 Stäng båda dörrarna till Tiburon och sätt din nyckel till fordonets tändning.

3 Vrid nyckeln till "ACC" -läge. Om du inte vet vad ACC-läget är, titta på din Tiburon tändningslås och lokalisera notation för dess plats.

4 Håll "Öppna" -knappen på fjärrstyrning fjärr tills akuta blinkers blinkar för att indikera att din nyckel har omprogrammeras till Tiburon.