Hur man sätter in en smart Chip

Hur man sätter in en smart Chip


En smart chip är ett mikrochip som innehåller information och datalagring som passar in i ett kort. Olika typer av smarta kort kan hittas i bankkort och kreditkort. I mobiltelefon industrin, är de också kallas SIM-kort. Sätta i ett smart chip i telefonen är en enkel process, men det är lämpligt att konsultera tillverkarens instruktioner innan så sker. När du vet hur man sätter en smart chip i telefonen, kommer du att kunna ändra nätoperatörer utan att byta telefoner.

Instruktioner

1 Stäng av telefonen och koppla bort den från alla strömkällor såsom laddare eller datorer. Det är viktigt att se till att telefonen är avstängd innan du försöker sätta i SIM-kortet annars kan du förlora alla data som lagras på din telefon eller skada kortet.

2 Leta reda på SIM-kortplatsen i telefonen. I de flesta äldre modeller av telefonen, är SIM-kortplatsen antingen bakom eller i samma utrymme som batteriet. I nyare modeller av smartphones, dock, såsom iPhone, hittar du SIM-kortplatsen på sidan av telefonen.

3 Ta bort tillbaka fallet och batteriet från telefonen om SIM-kortplatsen är i batterifacket. Om du har en iPhone, använder ett gem eller tack för att koppla in det lilla hålet på SIM-kortplatsen och dra ut korthållaren.

4 Ta bort eventuella befintliga smartkort. Försök inte att sätta in ett SIM-kort i telefonen utan att ta bort alla andra först, eftersom det nya kortet inte kommer att fungera och du kan skada din telefon. Se till att du tar bort kortet försiktigt för att undvika repor eller böja den. Om SIM-kortet är svåra att nå, noga ta en pincett eller använda tejp för att ta bort kortet, försiktigt så att inte skada den.

5 Ta den nya SIM-kortet och sätt in det försiktigt i hållaren, och se till att den sitter fast. Sedan byta ut batteriet och fall eller skjut SIM-kortplatsen tillbaka i rätt läge.

6 Slå på telefonen för att kontrollera att de nya SIM-kortet fungerar. Du kan nu börja använda det.