Hur man beräknar procent

Hur man beräknar procent


Det finns många tillfällen då med en bunt papper full av olika värden, såsom ett klassrum värde av testresultat eller en rapport om individuella försäljningen för månaden, gör dessa värden nästan meningslös. Vid dessa tillfällen kan det vara lämpligt att se hur dessa värden relaterar till en uppsättning mål eller maximalt uppnåbara värdet. Att veta hur man beräknar procent bidrar till att uppnå denna tydlighet.

Instruktioner

1 Anteckna det nummer du vill att beräkna den procentuella för. Till exempel, om du har gjort mål 15 poäng i ett test och vill veta hur många procent du uppnått, anteckna detta värde på 15 på papperet. Detta kommer att vara täljare i bråket du behöver använda för att beräkna procentsatser.

2 Anteckna det sammanlagda värdet på papper; dvs det högsta värdet som ditt nummer i steg 1 är en del. Detta kommer att vara att det totala antalet poäng som du kunde ha gjort i testet. Detta värde representerar nämnaren i det bråk som du använder för att beräkna procentsatser.

3 Dela upp täljarvärde din nämnare värde att hitta din fraktion som ett decimaltal. Multiplicera detta decimal med 100 för att bestämma din procent. Till exempel, om du fick 15 poäng i ett test och det totala antalet poäng som du kunde ha gjort var 40, du skulle dela 15 med 40, vilket ger dig 0,375. Multiplicera detta genom 100 ger dig 37,5 procent.