Nackdelarna med träpanel

Nackdelarna med träpanel


Beklädnad är det praxis att överlagra de yttre väggarna i en byggnad med ett annat material. Virket är en vanlig mantelmaterial, eftersom det ger mycket attraktiva estetik. Det finns dock ett antal nackdelar med träpanel, och det är viktigt att undersöka allt material innan du gör ett val.

Målning

Träpanel kräver regelbunden målning eller färgning för att bevara sin naturliga skönhet och skydda den från väder och vind. Beroende på ett antal faktorer, såsom miljön eller kvaliteten på den föregående lack, Life 123 hemsida säger kan du behöva måla din mantel så ofta som var tre till fem år.

brand Risk

Även om träpanel målas eller förseglas, fortfarande bär det en risk för spridning av brand, eftersom det är ett brännbart material. Därför kan det hända att försäkringsbolagen tar ut högre premier på grund av denna risk.

Exponering för Elements

Trä är ett naturmaterial, och som sådan är föremål för en förlust av kvalitet eller skada efter att ha utsatts för väder och vind under en lång tid. Timber kan varp, spricka eller blekna med tiden, särskilt om det inte har installerats korrekt till att börja med. Detta kan leda till dyra reparationer räkningar.