Hur man beräknar en lägre kvartilen

Hur man beräknar en lägre kvartilen


När statistiskt analysera listor med tal, är det ofta nödvändigt att identifiera nyckelvärden. Dessa värden är minimum, maximum, median och de nedre och övre kvartil. Den undre kvartilen delar de första 25 procent av datamängden från följande 75 procent. Metoden för att bestämma den undre kvartilen är ganska enkel och ändå grundläggande statistisk förståelse.

Instruktioner

1 Ordna ditt nummer in från minsta till största. Fastställa minsta eller minsta antalet i uppsättningen. Notera minimum.

2 Bestäm medianen eller centrala numret i uppsättningen. Om det finns ett udda antal siffror, är en i mitten medianen. Om det finns ett jämnt antal siffror, ta 2 centrala siffror, lägga ihop dem och dela dem med två för att hitta medianen. Notera medianen.

3 Lägg ihop minimi- och medianen. Dividera resultatet med 2. Resultatet är lägre kvartilen.