Hur gör vattenförekomster påverkar klimatet?

Hur gör vattenförekomster påverkar klimatet?


Huruvida inre eller oceaniska, stora vatten kan få stora effekter på klimatet i de områden som omger dem. Dessa effekter kan vara allt från att skapa varma, tropiska klimat för kyla, karga sådana.

Funktioner

Hur gör vattenförekomster påverkar klimatet?


Stora vatten såsom hav, hav och stora sjöar tar längre tid att värma upp och kyla ner än större land. Som ett resultat, områdena i närheten av stora vattenmassor förbli svalare på sommaren och varmare på vintern.

Geografi

Hur gör vattenförekomster påverkar klimatet?


Närvaron av stora kroppar av vatten resulterar i en mindre variation i väder och därför mer stabila klimatförhållanden. Däremot områden som saknar stora vatten upplever ofta extrema säsongs temperaturer.

Identifiering

Hur gör vattenförekomster påverkar klimatet?


Havsströmmar har en stor inverkan på vattnets temperatur och därför klimatet i omgivande områden. Varma och kalla strömmar värma eller kyla luften, som sedan blåser över land och orsakar en förändring i temperatur.