Inaktivera krockkudden ljus på en Ford Mondeo

Inaktivera krockkudden ljus på en Ford Mondeo


Krockkudden varningslampa i en Ford Mondeo kan lysa när krockkudden är trasig. När du har haft krockkudde granskas av en mekaniker och fast, måste du återställa krockkudden eller SRS varningslampa på din Mondeo. Du måste Purchas ett diagnostiskt återställningsverktyg från din återförsäljare eller någon Biltema att göra det här jobbet.

Instruktioner

1 Leta upp och öppna gruppcentralen som kan hittas under rattstången på instrumentbrädan. Dra ner på den uppifrån med fingrarna.

2 Anslut kontakten slutet av diagnosåterställningsverktyg i nålas mottagaren porten på gruppcentralen.

3 Sätt in nyckeln i tändningen och vrid den till läge "II". Vänta diagnosåterställningsverktyg för att sluta blinka. Detta innebär SRS ljuset har återställts.

4 Koppla diagnosåterställningsverktyg och stänga av fordonet.

5 Stäng av motorn och kontrollera att SRS ljuset har stängts av av instrumentpanelen.