Dimensioner för A193 B7 Bolts

Dimensioner för A193 B7 Bolts


Specifikationer för bultar se till att de har den styrka som krävs för ett jobb. Du använder typiskt en ASTM A193 B7 bult för hög temperatur eller högt tryck service.

Bakgrund

ASTM, som grundades som American Society for Testing och Materials 1898, samordnar mer än 12.000 globala tillverkningsspecifikationer.

Specifikation

ASTM A193 specifikation hänför sig till bultning material tillverkat av antingen legering eller rostfritt stål. Den definierar standarder som möjliggör denna kategori av bultar för att tåla höga temperaturer eller högt tryck och du hittar dem i tryckkärl, ventiler, flänsar och beslag.

Klass

ASTM innehåller flera material klasser, inklusive B7. Klasserna möjliggör variation i hårdhet, värmebeständighet eller andra funktioner inom specifikationen. A193 B7 bultar är tillverkade av värmebehandlad krom-molybdenstål, med en minsta draghållfasthet av 125.000 psi och maximal hårdhet av 321 HB.

Storlek

Specifikationen avser inte en viss storlek bult. Många tillverkare producerar bultar och bultning material till denna specifikation i olika storlekar. Provstorlekstabeller från tillverkningsföretagen visar några av personaloptionerna.