Omhändertagande av gips

Omhändertagande av gips


Enligt Michigan Department of Environmental Quality, gips i form av gips och gips, utgör den största komponenten i bostadshus avfall. Men gips används också i konst och medicin. Gipsavgjutningar tillåter ortodontister och protes tekniker för att utforma bitar som passar varje patient. Många samhällen inte längre acceptera gips i vanliga deponier. Kalcium är en viktig del av gips. Kalciumsulfatdihydrat, inträffar det kemiska namnet för gips i naturen i hela världen; många samhällen återvinna gips och gips tillbaka till naturen och även nya gipsskivor.

Instruktioner

1 Samla gips samman till en typ av plast eller entreprenör avfallspåse.

2 Testa gips för farliga kemikalier och se till att plåstret är ren. Om plåstret har blymålarfärg, asbest beläggning eller andra farliga kemikalier, är gips farligt avfall och måste gå till en farligt avfall webbplats.

3 Ring din avfallsanläggningen lokal. Många kommuner har en insamlingsställen för byggavfall.

4 Kontrollera med återvinningscentraler i ditt område. Vissa samhällen slipa rent gips till ett pulver och blanda det med smuts för att ge näring landskap.